Entradas por carles

Registre obligatori

Degut a la problemàtica actual referent al registre obligatori o no, de la jornada laboral dels treballadors, l’Inspecció de Treball ha hagut  de canviar el criteri per adaptar-se a la recent jurisprudencia,  tal com els hi hem anat comunicant; per tant semblar ser que respecte al registre de la jornada dels treballadors a temps complert […]

Sentència del Tribunal Supremo

Bon dia, Us enviem Sentència del Tribunal Supremo,  en que s’informa   que les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària de la plantilla per comprovar la jornada laboral y horaris pactats,  i només han de portar un registre de hores extres realitzades, d’acord a la interpretació segons l’establert en […]

GESTORIA ADMINISTRATIVA

GESTORIA ADMINISTRATIVA Des del departament de Gestoria Administrativa, en funcionament des de fa mes de 60 anys, pretenem donar un servei complementari a les empreses i essencial per a particulars, ja que, a través de les diferents seccions que integren el mateix, duem a terme tot tipus de tràmits davant l’administració per als que el […]