Registre obligatori

Degut a la problemàtica actual referent al registre obligatori o no, de la jornada laboral dels treballadors, l’Inspecció de Treball ha hagut  de canviar el criteri per adaptar-se a la recent jurisprudencia,  tal com els hi hem anat comunicant; per tant semblar ser que respecte al registre de la jornada dels treballadors a temps complert no constituirà una infracció d’ordre social, si que és obligatori pels contractes a temps parcial així com el registre de les hores extraordinàries.

Però l’Inspecció de treball, tot i la no obligatorietat  pels de temps complerts, estableix que no eximeix a  les empreses de respectar els límits legals en materia de temps de treball i hores extraordinàries ,i que per tant,  l’Inspecció de Treball continuarà realitzant actuacions inspectores de comprobació en materia de temps de treball si tenen indicis que no es respecten els límits de jornada i  “  tal fí  demanaran a les empreses  el registre de jornada sí l’empresa el duu a terme o altres mitjants de prova per tal de verificar el cumpliments i determinen que per l’empresa no dur a terme un control i gestió dels horaris pot anar en contra de l’empresa  al no tenir mitjant de prova per demostrar-ho.

Pert tant i per acabar, recomanem als nostres clients que obligatoriament facin el registre de la jornada en els casos de temps parcial i  control de les hores extres,  i per tal d’evitar problemas amb l’Inspecció també fer el registre de les jornades laborals a temps complert.

Els anirem mantenint informats sí hi ha novetats, salutacions.

Subministrament immediat d’Informació de l’IVA (SII)

Benvolgut client,

Com ja saps, estem treballant en l’adaptació de les nostres solucions al Subministrament immediat d’Informació (SII), que entrarà en vigor el proper 1 de juliol.

Sentència del Tribunal Supremo

Bon dia,

Us enviem Sentència del Tribunal Supremo,  en que s’informa   que les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària de la plantilla per comprovar la jornada laboral y horaris pactats,  i només han de portar un registre de hores extres realitzades, d’acord a la interpretació segons l’establert en l’art.35.5 de l’Estatut dels Treballadors.

Us anirem informant de les novetats que vagin sorgint.

Salutacions,

Descarrega

TS Social 23 marzo 2017

GESTORIA ADMINISTRATIVA

GESTORIA ADMINISTRATIVA

Des del departament de Gestoria Administrativa, en funcionament des de fa mes de 60 anys, pretenem donar un servei complementari a les empreses i essencial per a particulars, ja que, a través de les diferents seccions que integren el mateix, duem a terme tot tipus de tràmits davant l’administració per als que el gestor administratiu és l’únic professional autoritzat.

 

SERVEIS

TRÀNSIT

Gestions amb vehicles: Matriculacions, Transferències de canvi de titularitat, Importació de vehicles estrangers, Duplicats permís de circulació, pèrdues, canvi de domicili, baixes per desballestament, etc.

Conductors: Renovacions permisos de conduir, Duplicats per pèrdua, canvi de domicili, Canvis Estrangers, etc …

TRANSPORTS

Gestions Administratives en la tramitació de tot tipus d’autoritzacions per a la realització del transport de mercaderies i viatgers: altes, baixes, visats, targetes de transports …

ALTRES GESTIONS

Gestions davant dels Registres Civils, obra del Ministeri de l’Interior, Mercantils i de la Propietat de tot el territori nacional: presentació de documents, obtenció de notes simples, certificacions de naixement, matrimoni, defunció, certificats d’antecedents penals, d’últimes voluntats …

Gestions en Ajuntaments i Organismes Publicos: Llicències d’Obertura i Funcionament, d’obres, permisos, etc. Alta Restaurants, cafeteries, hotels, hostals, i tots els tràmits necessaris per al funcionament de la seva indústria o comerç.

Armes: Permisos d’armes, Llicències de caça i pesca.

Tramitació de tot tipus d’escriptures, Transmissions Patrimonials, Registre de la Propietat, Plusvàlua municipals, etc …