Registre obligatori

Degut a la problemàtica actual referent al registre obligatori o no, de la jornada laboral dels treballadors, l’Inspecció de Treball ha hagut  de canviar el criteri per adaptar-se a la recent jurisprudencia,  tal com els hi hem anat comunicant; per tant semblar ser que respecte al registre de la jornada dels treballadors a temps complert no constituirà una infracció d’ordre social, si que és obligatori pels contractes a temps parcial així com el registre de les hores extraordinàries.

Però l’Inspecció de treball, tot i la no obligatorietat  pels de temps complerts, estableix que no eximeix a  les empreses de respectar els límits legals en materia de temps de treball i hores extraordinàries ,i que per tant,  l’Inspecció de Treball continuarà realitzant actuacions inspectores de comprobació en materia de temps de treball si tenen indicis que no es respecten els límits de jornada i  “  tal fí  demanaran a les empreses  el registre de jornada sí l’empresa el duu a terme o altres mitjants de prova per tal de verificar el cumpliments i determinen que per l’empresa no dur a terme un control i gestió dels horaris pot anar en contra de l’empresa  al no tenir mitjant de prova per demostrar-ho.

Pert tant i per acabar, recomanem als nostres clients que obligatoriament facin el registre de la jornada en els casos de temps parcial i  control de les hores extres,  i per tal d’evitar problemas amb l’Inspecció també fer el registre de les jornades laborals a temps complert.

Els anirem mantenint informats sí hi ha novetats, salutacions.

Subministrament immediat d’Informació de l’IVA (SII)

Benvolgut client,

Com ja saps, estem treballant en l’adaptació de les nostres solucions al Subministrament immediat d’Informació (SII), que entrarà en vigor el proper 1 de juliol.